ADVISERING

Bij de start van een project bestaande uit nieuwbouw van een aantal woningen of gebouwen, bestaat vaak niet meer dan een situatietekening waarop verharding. groenvoorzieningen, woningen en gebouwen staan aangegeven. Indien deze woningen  of gebouwen zich op particuliere grond bevinden, kan de eigenaar in zee gaan met de nutsbedrijven of een installateur die zich bezig houdt met de aanleg van de infrastructuur. De eigenaar bepaalt zelf of een collectieve aansluiting wordt aangevraagd of dat elk gebouw wordt voorzien van een eigen aansluiting met bemetering.

Voordelen aanleg infrastructuur door nutsbedrijven

 • De hoofdkabels en leidingen worden vaak omniet aangelegd, waarbij alleen de aansluitkosten voor de woningen of gebouwen in rekening worden gebracht.
 • De woningen worden voorzien van een eigen gas-, water- en elektrameter en een eigen datapunt zoals CAI of glasvezel
 • Geen onderhoud of kosten aan de infrastructuur
 • Storingen worden 24/7 door het betreffende nutsbedrijf opgelost.

Nadelen aanleg infrastructuur door nutsbedrijven

 • De planning en uitvoering neemt geruime tijd in beslag variërend van 18 tot 26 weken
 • De nutsbedrijven zijn na het indienen van het Definitief Ontwerp niet flexibel. Na een wijziging van het definitief ontwerp wordt opnieuw 18 tot 26 weken aangehouden
 • Woningen en gebouwen moeten glasdicht zijn, afsluitbaar en voorzien van meterkast. Voor de definitieve aansluiting moet geschouwd worden of alle eisen voldoen voor de invoering van de nutsvoorzieningen
 • Nutsbedrijven hebben een vaste planning. Indien van de planning wordt afgeweken kan het zo maar zijn dat de nutsbedrijven een aantal weken later begint.
 • Elke wijziging vertraagt het proces.

Voordelen aanleg infrastructuur door installateur

 • Grootjen Engineering maakt een plan voor de gehele infrastructuur. Hierbij kan het plan in overleg met de opdrachtgever naar alle kanten worden gewijzigd. Grootjen Engineering heeft de know how om de juiste vragen te stellen zodat het plan compleet is bij de uitbesteding naar de installateur
 • Installaties zijn flexibel genoeg om uit te breiden
 • Planning aanleg is in eigen hand. De infrastructuur kan worden aangebracht in vooraanleg, maar ook achteraf.

TEKENWERK

Grootjen Engineering kan het tekenwerk voor u uitvoeren in Autocad. Een Bouw Informatie Model (BIM) programma behoort niet tot het pakket, maar is meestal voor de infrastructurele werken niet nodigmet:

REKENWERK

 • Het berekenen en uitwerken van gasleidingen
 • Het berekenen en uitwerken van waterleidingen
 • Het berekenen en uitwerken van CAI en data installaties
 • Het berekenen van elektravoedingen voor motoren, pompen of hoofdverdeelkasten
 • Het berekenen en uitwerken van WKO installaties.
 • Projectadministratie

CALCULATIES

 • Het maken van kostenramingen en calculaties van de complete infrastructuur
 • Het maken van kostenramingen en calculaties voor complete WKO installaties volgens BRL11000

WARMTE-KOUDE OPSLAG (WKO)

Voor boorbedrijven en installateurs maakt Grootjen Engineering een compleet pakket berekeningen en tekeningen volgens de BRL11000. Voor de BRL11000 dienen de volgende tekeningen en berekeningen te worden aangeleverd om aan de eisen te voldoen:

 • Principe schema
 • Situatietekening gebouw en bronnen met XY-coördinaten
 • Situatieteteking boren
 • Aanzichten betonputten
 • Technische ruimte
 • Dwarsdoorsnede bron
 • Drukverliesberekening
 • Pompselectie
 • Kabelberekening

De installatie in de betonputten wordt op ware grootte uitgetekend met de juiste componenten en op schaal afgedrukt. Daardoor kunnen betonputten met sparingen al in een vroegtijdig stadium worden besteld en aangeleverd. De technische ruimte wordt ook op ware grootte uitgetekend. Eventuele ruimte problemen met andere installaties kunnen zo al vroegtijdig worden gesignaleerd en worden aangepast voordat wordt begonnen met het laswerk

Bij Grootjen Engineering staan de opdrachtgevers centraal, elk met hun specifieke bedrijfsvoering, eisen en wensen.